GARANTOVANA isplata - šta to u praksi znači?

Garantovana isplata znači da će vam biti isplaćeno koliko je ponuđeno tokom inicijalnog, telefonskog dogovora, pod uslovom da je vaš laptop / računar / uređaj zaista u stanju kakvom ste ga opisali t.j. niste namerno ili nenamerno sakrili mane. To u praksi znači da nećete biti ucenjeni da prodate po nižoj ceni od dogovorene ili po ceni koja vam ne odgovara.

Kome je 'GARANTOVANA isplata' korisna?

U praksi postoje dva tipa prodavaca.

Prvu grupu čine ljudi koji ne žele da sakriju mane i iskreno kažu u kakvom stanju je uređaj. Sa takvim prodavcima je moguće trgovati na obostranu korist.

Drugu grupu ljudi čine ljudi koji misle da mogu slagati za godište uređaja ili prikriti mane, ne razmišljajući da ljudi koji se bave otkupom, svakodnevno, godinama kupuju laptopove i znaju skoro sve modele i njihove fabričke nedostatke. Takvim prodavcima ne odgovara model 'GARANTOVANA isplata'. Ukoliko spadate u ovu grupu, molim vas, kontaktirajte moju konkurenciju.

Kontakt telefon za prvu, korektnu grupu prodavaca je 063.283.000

Kome 'GARANTOVANA isplata' NIJE korisna?

Garantovana isplata nije korisna otkupljivačima koji u telefonskom razgovoru, samo da bi preuzeli posao, kažu jednu, izuzetno visoku cenu, a prilikom otkupa pored realnih, pronalaze i nerealne, nekorektne razloge da bi drastično spustili cenu, nudeći i do 70% manju cenu od prvobitno ponuđene. Ipak, nisu svi otkupljivači takvi. Kao što ima korektnih prodavaca, tako ima i korektnih otkupljivača.

otkup-laptopova-02.jpg