Kako proveriti ispravnost hard diska


Ukoliko prodajete laptop ili računar, cenu otkupa određuje ispravnost hard diska.

Prilikom otkupa dešava se da hard disk bude poluispravan ili problematičan t.j. da ima loše sektore, a da vi kao prodavac to ne znate.

Ispravnost hard diska možete sami proveriti pomoću besplatnog programa HD Sentinel.

Da bi ste i vi bili zadovoljni otkupnom cenom, a i da ne bi bilo nesporazuma, hard disk možete sami testirati pomoću programa HD Sentinel.

Pomoću linka http://www.hdsentinel.com/download.php skinite program za proveru hard diska. Sa liste izaberite "Hard Disk Sentinel Trial". Nakon instalacije, ukoliko je hard disk ispravan, HD Sentinel će prikazati 100% Health i 100% Performance. U slučaju neispravnosti, HD Sentinel će prikazati lošije rezultate.

Ukoliko HD Sentinel prikaže Health manje od 100%, to znači da vaš hard disk ima problem u radu. Detaljno objašnjenje problema možete pročitati u zelenom ili crvenom tekstualnom kvadratu koji se nalazi ispod rezultata testa. Najčešći problem kod hard diskova su bed ili weak sektori koji pokazuju da hard disk ima fizička oštećenja na površini. Takva oštećenja najčešće nastaju prilikom pada laptopa ili desktop kućišta (hard diska), a mogu nastati i sama od sebe, tokom rada. Nebitno je koliko je star hard disk. Ovaj problem se javlja i kod novih i kod starih hard diskova.

U svakom slučaju, hard disk možemo testirati prilikom otkupa.

Kategorije otkupa


063.268.000

od 10 do 20č. - Isplata ODMAH!